گزارش سایت دیپلماسی ایرانی از ماجرای گزارش سال گذشته من، ارزیابی کالبد شکافی انقلاب و تاخیر یک ساله فایننشال تایمز در افشای سندی که یک سال قبل آزاد شده است:

http://irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=24&TypeId=&ArticleId=9703&BranchId=10&Action=ArticleBodyView