مصاحبه مکتوب من با پایگاه خبری اینترنتی "خبر آنلاین" درباره تحولات اخیر، وضعیت کنونی و جایگاه ایران در مساله بحرین.

http://www.khabaronline.ir/detail/265992/World/middle-east