بريتانيا با دارا بودن بيش از چهار ميليون دوربين مخفي مدار بسته از اين نظر به طور نسبي در جهان در رتبه اول قرار دارد.

روزنامه اينديپندنت چاپ لندن طي دو گزارش جداگانه در شماره امروز دوشنبه خود اعلام كرد كه با وجود بيش از 4 ميليون دوربين مداربسته تلويزيونی (CCTV)  هر گونه حركتي در اماكن عمومي بريتانيا تحت كنترل دقيق ماموران انتظامي و امنيتي اين كشور قرار دارد.

بر اساس اين گزارش ميزان دوربينهاي مدار بسته در بريتانيا تنها طي 3 سال گذشته 4 برابر شده و در حال حاضر به ازاي هر 14 نفر يك دوربين مخفی در اين كشور كار گذارده شده است . بر اساس تخمينهاي موجود حركتهاي هر فرد مقيم بريتانيا در يك روز ممكن است حتي تا 300 مرتبه توسط اين دوربينها ثبت و ضبط شود.

سازمانهاي مدافع حقوق بشر و آزاديهاي مدني معتقدند كه بي پرواترين شيوه استفاده از اين نوع دوربينهاي مخفي در بريتانيا جريان دارد و برخلاف بسياري از كشورها اغلب مردم بريتانيا از وجود اين تجهيزات در محل كار، عبور و يا توقف خود مطلع نيستند و با اين شرايط مقوله اي به نام حريم خصوصي بي معنا جلوه مي كند.

پروفسور كلايو نوريس معاون مركز تحقيقات جرم شناسي در دانشگاه شفيلد پيش از اين طي تحقيقي هشدار آميز پيش بيني كرده بود كه اين دوربينها از ميزان يك ميليون در سال 2001 به دو ميليون در سال 2004 بالغ مي شوند، ولي هم اكنون تعداد اين دوربينها در سال جديد حتي نسبت به اين ارقام به ظاهر اغراق آميز نيز يكصد درصد افزايش داشته است .

به گفته اين استاد بريتانيایی با مطالعه در ميزان وجود دوربينهاي مدار بسته و جمعيت كشورهاي مختلف مي توان گفت كه هيچ ملتي در سراسر جهان به اندازه بریتانیاییها تحت كنترل الكترونيكي نمي باشد.

جالب اين است كه مساله كنترل مردم با دوربينهاي مدار بسته مخفي توسط برادر بزرگتر امري است كه براي اولين ار توسط جورج ارول نويسنده مشهور انگليسي در رمان 1984 به عنوان انتقاد و افشاگري عليه سياستهاي كنترل و سركوب در شوروي سابق مطرح شد.

وفور دوربينهاي مخفي در بریتانیا در حالي است كه در كشورهايي چون آلمان و كانادا از مدتها قبل استفاده از دوربينهاي مدار بسته در خيابانها و در جهت تصوير برداري از مردم ممنوع اعلام شده است .

در شرايطي كه در ظاهر استفاده از اين دوربينها به دلايل امنيتي و انتظامي صورت مي گيرد، در برخي از مراكز خريد بریتانیا اين تجهيزات براي شناسايي و اخراج جمعي از خريداران نامحبوب و ناباب از قبيل نوجوانان دردسر آفرين و يا افراد بدلباس و ژنده پوش انجام مي شود. در مواردي نيز تصاوير دوربينهاي مخفي بدون اجازه و اطلاع مردم به روزنامه ها و شبكه هاي تلويزيوني فروخته مي شوند.

سال گذشته فردی که در یک مرکز خرید در لندن اقدام ناموفقی به خودکشی کرده بود ÷س از آن که فیلم این اقدامش بدون اطلاع و رضایت وی به رسانه های خبری فروخته شد موفق در دادگاه موفق به دریافت هزاران پوند خسارت شد.

به نوشته اينديپندنت در طول يك دهه اخير وزارت كشور بريتاتيا ميليونها پوند خرج نصب اين دوربينها در اماكن عمومي كرده ، با اين همه روند فزاينده و صعودي جرايم مختلف همچنان به راه خود ادامه مي دهد كه اين مساله نشانگر ناكارآمدي اين دوربينها است .

دوربينهاي مدار بسته نخستين بار در دهه 1950 ميلادي و در جهت كنترل ترافيكي شهرهاي بزرگ به بريتانيا وارد شدند. با اين همه تا زمان حكومت هفت ساله جان ميجر رهبر وقت حزب محافظه كار در سالهاي 1991 تا 1997 اين دوربينها به صورت كنوني گسترده نشده بودند.

در آن زمان ميجر تحت فشار ناشي از افزايش شديد جرم و جنايت در بريتانيا با صرف دهها ميليون پوند استفاده از دوربينهاي مداربسته در اماكن عمومي را به طور گسترده اي رواج داد، با اين همه در عمل روند افزايش جرم و جنايت از ان زمان تاكنون در اين کشور كنترل نشده است.