تحولات مرجعيت ديني در ايران – بخش سوم و پایانی

تحولات مرجعيت ديني در ايران – بخش سوم و پایانی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 درگذشت آيت الله خميني ضمن آن که ضربه مهمی به جایگاه و اهمیت مرجعیت دینی بود، ايران و جهان تشيع را وارد مرحله جديدي از حياتخود كرد. علي اكبر هاشمي رفسنجاني به صراحت در مجلس خبرگان رهبري كه برايتعيين جانشيني رهبر درگذشته تشكيل شده بود نشان داد كه وي و همفكرانش دیگر مطلقا علاقه اي به استمرار تلفيق رهبري مذهبي و سياسي ندارند. از اين رو وي ، همان طور كه خود بعدا نيز تاييد كرد با مطرح نمودن گلپايگاني به عنوان رهبر به شدت مخالفت كرد.

 

با اين همه خلاء رهبري ديني در ايران پس از آيت ا... خميني محسوس بود. بيشتر مراجع مهمتر داخلي و خارجي حاضر به تمكين به سياستمداران حاكم نبودند و مجتهدان درجه دوم نيز هنوز در اندازه هاي مرجعيت نبودند. در اين ميان با پيدا شدن پديده اي به نام آيت الله محمد علي اراكي مساله تا حدي به صورت موقت حل شد. اراكي كه از ابتداي تاسيس حوزه علميه قم در اين شهر و در كنار حايري حضور داشت در زمان مطرح شدن به عنوان مرجع تقلید بيش از يكصد سال سن داشت و طبعا دچار انواع عارضه هاي جسمي و ذهني بود. وي تا پيش از اين هيچ گاه نه داعيه مرجعيت داشت و نه كسي وي را به اين عنوان خطاب كرده بود.

 

شهرت وي در حوزه تنها در دو بعد شيخوخيت و پاكدامني وتقواي مثال زدنيش بود. با اين همه با حمايت حكومت و تلاش فرزندان و اطرافيانش وي براي چند سال در آخر عمرش به عنوان مرجع تقليد دوران گذار و مورد تاييد نظام مطرح شد. هر چند كه عده اي معتقد بودند كه روح وي نيز از حوادثي كه در اطرافش مي گذرد بي خبر است .به هر حال با درگذشت مرعشي ، گلپايگاني ، خويي و سپس اراكي بحران مرجعيت به مرحله حساس خود وارد شد. در اين زمان بود كه حجت الاسلام علي خامنه اي رهبر جدید انقلاب اسلامي ايران براي نخستين بار به عنوان مرجع معرفي شد، اگر چه بعدا اين طور صلاح ديده شد كه وی تنها مرجع شيعيان خارج از ايران باشد.

 

در اين زمان تقريبا به يك باره عده زيادي از شاگردان آيت الله بروجردي ، خويي و خميني يك باره وارد گود شده و داعيه مرجعيت سر دادند.باید توجه داشت که يك رسم نانوشته در ميان مراجع وجود دارد كه معمولا و البته نه هميشه تا زمان حيات استادان اصلي هر مجتهد، شاگرد به جذب مريد و انتشار رساله دست نمي زند.

 

درگذشت آيت الله خميني و خويي در فاصله چند سال موجب شد كه دهها تن از مجتهدان نسبتا جوانتر از اين قيد به يك باره رها شده و به صلاحديد خوديا خواهش مريدان و اطرافيانشان دست به تاليف رساله توضيح المسايل ، دريافت و تقسيم وجوه شرعي و تاسيس دفتر رسمي مرجعيت بزنند. از سوي ديگر بخش عمده اي از شيعيان انقلابي خارج از ايران كه تا زمان حيات آيت الله خميني مريد وي و نظام بودند براي نخستين بار پس از انقلاب روبه سوي مراجع محلي آوردند و حاميان سنتي جمهوري اسلامي از قبيل محمد حسين فضل الله در لبنان نيز جداگانه و بدون توجه به سياستهاي ايران داعيه مرجعيت سرداد.

 

آمارهاي تعداد مراجع موجود نشانگر از وجود 45 مرجع شناخته شده صاحب رساله و داراي مقلد در ايران کنونی است . اين هرج و مرج و تعدد مراجع بدون شك در تاريخ مرجعيت تشيع نظير ندارد. اين در حالي است كه حدود 21 مجتهد داعي مرجعيت نيز در سالهايپس از انقلاب درگذشته اند. از ميان مراجع موجود و مطرح در ايران تعدادي از قبيل آيات محمد بهجت فومني ، محمد فاضل لنكراني ، حسينعلي منتظري ، حسن قمي ، يوسف صانعي ، موسي شبيري زنجاني ، علي سيستاني و حسين وحيد خراساني در ايران از ديگران بيشترمطرح هستند.

 

با اين همه آمار دقيقي از تعداد دقيق پيروان هر مرجع تقليد وجود ندارد. واقعيت اين است كه اهميت هر مرجع در حوزه هاي علميه و جوامع ديني به ميزان تبليغات شاگردان و اطرافيان آنان بستگي دارد. اين تبليغات بستگيبه ميزان دست و دل بازي اين مراجع مرتبط است و خود اين امر نيز به وجوهاتشرعي دريافتي هر مرجع مرتبط است

 

از اين رو مساله اهميت هر مرجع بيش از آن كه تعداد پيروان وي مربوط باشد به گردش پولي دستگاه وي و میزان وجوهات شرعی است که هر یک از آنان به شاگردان خود می دهند مرتبط است. اين مشكل باعث شده كه برخياز مراجع داراي مقلدين كمتر برای رفع کسر بودجه خود دست به دامان نهادهاي وابسته به رهبري نظام شده و به طور مستقيم و غير مستقيم از آنها كمك مالي بگيرند.

 

اين حمايت مالي طبقه اي از مراجع جديد از قبيل آيات ناصر مكارم شيرازيو حسين نوري همداني را ايجاد كرده كه بر خلاف روند پيشين كه دولتها براي تایید و توجیه اعمالشان نیازمند و محتاج دست خطی از مراجع آنان بوده و از آنان كمك معنوي و تاييديه بودند، اكنون این مراجع هستند که برايتداوم دستگاه مرجعيت خود مرتبا در كوچكترين موارد جزئي از مساله دوپينگ وكورتاژ گرفته تا انتخابات محلي و ساخت يك ميدان در قم باید موید و توجيه گر اقدامات سياسي و يا جانبداريهاي دولتی و گروهي باشند.

 

در واقع با توجه به تحولات تمدني و اجتماعي دو سده اخير ازيك سو و فراز و نشيبهاي سياسي ربع قرن اخير در ايران بازتاب تكاپوهاي مراجع و دستگاه مرجعيت ديني در بين اكثريت ايرانيها تا حد زيادي كمرنگ شده است.در اين ميان تعدد و حتي هرج مرج موجود در دستگاه مرجعيت نيز مزيد بر اين علل است. با اين همه رسانه هاي دولتي و خصوصي ايران همچنان به پوشش خبري نظرات مراجع مشغولند.

 

واقعيت اين است كه مراجع تقليد ايران بايد دست كم 75 درصداز انعكاس ديدگاههاي خود در جامعه را مرهون و ممنون خبرنگاران دفتر خبرگزاری ايرنادر قم باشند كه با تلاش بي وقفه اي هر روز در درسهاي مراجع حاضر شده و همه اظهارات مهم و حتي عادي و کم ارزش آنان را براي انتشار در اختيار مطبوعات قرارمي دهند.گذشته از آن امروزه بسياري از مراجع داراي پايگاههاي اختصاصي و عمومياينترنتي هستند كه از اين راه قادر به انتقال مطالب خود به مريدان احتمالي خود هستند.

 

نگاهي مقايسه اي به دو رويداد مختلف در قرون نوزدهم و بيست و يك نشانگرتحول عميق در جايگاه اجتماعي مرجعيت ديني در ايران است. در نخستين سالهايسلطنت ناصرالدين شاه قاجار هنگامي طي قراردادي انحصار تجارت توتون و تنباكو در ايران به كمپاني انگليسي رژي واگذار شد، فتواي تحريم تنباكو ازسوي ميرزا محمد حسن شيرازي معروف به میرزای اول یا میرزای شیرازی ايران را به آتش كشيد. تا حدي كه همه مردم و حتي زنان شاه از كشيدن و آماده ساختن مصرف توتون صرف نظر كرده و شاه ناگزير با پرداخت غرامت امتياز رژي را فسخ كرد.

 

از سوي ديگر چند ماه پيش آيت ا... ناصر مكارم ديگر مرجع شيرازي عصر مابه ملاحظات انساني ، بهداشتي و سياسي رسما فتواي تحريم مصرف سيگار و انواع

/ 4 نظر / 6 بازدید
Hamed

سلام مجيد جان. خوشحالم که وبلاگت رو دوباره راه اندازی کردی. در مورد مطلب اخری دو موضوع از نظرم گذشت. ۱) در بررسی تحول مرجعيت مهمترين توجه را تنها به خود مراجع و کميت انها معطوف کرده ای. اگر اين را شروعی برای اين بررسی بدانيم کافی است ولی اگر تحقيقت را بر تطابقات تحولات اجتماعی استوار کنی و همچنين تحولات فکری مراکز دينی و به طبع ان خود مراجع را هم در نظر بگيری (يک مورد به نظر مرحوم مطهری اشاره کرده ای) بحث غنی تر می شود. از استفاده از متد بديار شناسی (اه اين کليد pکجاست) هم غافل نشو. ۲) اشاره ات به نقش افراد خانواده مراجع جالب بود. يک تحولی که درستی نظرت را ثابت می کند سنت نسبتا جديد ادامه کار بيوتات اقايان بعد از درگذشتشان است. در حال حاضر تعدادی از اقازادگان بر خلاف گذشته حاضر به چشم بوشی از حلاوت قضيه نيستند. بيوتات خويی و گلبايگانی و ... از انجمله هستند. از اين به بعد مطالبت را بطور منظم دنبال خواهم کرد. با احترام فراوان

Fazeli

آقای تفرشی عزیز دست تان درد نکند. من به اندازه شما شهامت ندارم تا در باره موضوعات خطرناک چیز بنویسم. اما واقعاً جالب بود. مطلبی که به آن کم توجه شده تاثیر این حوادث بر نگرش قشرهای مذهبی به نهاد مرجعیت است. برخی جاها (قشر مذهبی مدرن شهری)مردم دچار آشفتگی شده اند و دیگر به مراجع اعتماد ندارند. برخی جاها (دانشگاهیان مذهبی)این تکثر را نشانه دموکراتیک شدن نهاد مرجعیت می دانند. برخی (بخصوص در روستاها) نیز اصلاً متوجه تحولات مرجعیت نشده اند.

Fazeli

ضمناً برآیند کلی تحولات نیز ظهور الگوهای تازه ای از دینداری است. مثلاً برخی را می شناسم از مراجع تقلید متعدد تبعیت می کنند. یعنی فتاوی مختلف را می بینند و آنکه به نظرشان عقلانی تر می رسد انتخاب و عمل می کنند. این الگو اگرچه مطابق الگوی قابل قبول علما نیست اما در حال گسترش است. اینترنت نیز باعث مجازی شدن رابطه علما و مقلدان شان شده است و این الگو در آینده بشدت گسترش می یابد. کم کم نقش رساله به مثابه رسانه مکتوب کم رنگ و جای آن را صفحه مونیتور خواهد گرفت. البته سهم تلویزیون و حضور گسترده و دائمی روحانیون در تغییر رابطه علما با مردم نباید دست کم شمرد.

Ashena

Dear Dr Tafreshi, I would like to thank for your nice writing and excelent topic this a is a gray area in our religuse and nobody never ever looked at. Good luck