اسناد تاريخی ايران در سال ۱۹۷۵ در آرشيو ملی بريتانيا

مطابق سنت همه ساله گزارشهای دست اول و منتشر نشده اسناد مربوط به ايران در آرشيو ملی بريتانيا را در روزنامه شرق منتشر کرده ام. لينک اين گزارشها از اين قرارند و از تکرار آنها در اين وبلاگ خودداری می کنم. در روزهای آينده هم گزارشهای ديگری را که به دليل تنگی وقت و کمبود جا نتوانستم در شرق منتشر کنم انتشار دهم. انتشار اين موارد برای مخاطبان عام صورت گرفته و می گيرد. اين مساله البته مانع انتشار مطالبم در اين باره به شکل مقالات جديتر و عميقتر آکادميک و يا کتابهايی که از مدتها قبل قولش را داده ام نيست.

 http://www.sharghnewspaper.com/841014/html/asnad1.htm

http://www.sharghnewspaper.com/841014/html/asnad2.htm

http://www.sharghnewspaper.com/841014/html/asnad3.htm

http://www.sharghnewspaper.com/841014/html/asnad4.htm

ممنون می شوم که از نظرات اصلاحی و انتقادی خوانندگان در مورد اين مطالب آگاه شوم.

/ 0 نظر / 7 بازدید