حراج واقعی

خلق ما باورش فروخته شد

 

خانه ما، درش فروخته شد     شیر زرین، سرش فروخته شد

ازقدیم و ندیم هرچه که بود         بهتر و بهترش فروخته شد

در نیویورک و لندن وپاریس      باغ ما نوبرش فروخته شد

تابلوی قهوه خانه قنبر                با خود قنبرشفروخته شد

پرده تعزیه به خارج رفت            ساقی کوثرش فروخته شد

خبر بدبرای فردوسی             دستک و دفترش فروخته شد

دفترش را ورق ورق کردند         گل ماپرپرش فروخته شد

اولش در حراج رستم رفت        بعد، زال زرش فروختهشد

خوردچکش بروی میزحراج     رخش بامهترش فروخته شد

گیو با سام وتور با ایرج            سلم با لشکرش فروخته شد

کاویانی درفش رفت از دست       پتکآهنگرش فروخته شد

شاهنامه که آخرش خوش بود        اول و آخرش فروختهشد

آش با جاش رفت در ایران       حزب با رهبرش فروخته شد

پیر افتادهعبادتگر                    پیر و پیغمبرش فروخته شد

اصل دعوا لحاف ملا بود         بعد دعوا، خرشفروخته شد

همه اینها بگو فدای سرت        خلق ما باورش فروخته شد

 

سروده: هادی خرسندی

/ 6 نظر / 7 بازدید
شادی

سلام بسیار شعر بجا و پر معنایی است. سپاس

خرسندم

درود بر هادی خرسندی که همیشه با سروده هایش به ما راحت جان و آرام دل خسته میدهد

شادی

این شعر وصیت نامه کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هادی

بله آقای خرسندی-هه چیز فروخته شد-همه چیز ولی قبل از تمام اینها فهم و شعور و عشق کسایی مثل شما فروخته شد که با به بازی گرفتن مردم و شاهشان همه چیز را بفروش گذاشتید و همه چیز فروخته شد. شعر شما زیباست از لحاظ لغوی و بیشتر از هرچیز یک آتش زنه است را به آتش میکشد

shabestanekhiyal

افسوس که این مزرعه را آب گرفته // دهقان مصیبت زده را خواب گرفته //

shabestanekhiyal

سروده های هادی خرسندی این طنز پرداز طناز به دل می نشیند .[لبخند][گل]