پست های ارسال شده در دی سال 1383

ايران در سال ۱974بر اساس اسناد دولتى بريتانيا (قسمت نهم و پايانی)

پژوهش٫ تاليف و ترجمه: مجيد تفرشی mtafreshi@gmail.com   سياست تسليحاتى شاه و گزارش هاى سالانه نظامى ايران<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

ايران در سال ۱974بر اساس اسناد دولتى بريتانيا (۲)

پژوهش٫ تاليف و ترجمه: مجيد تفرشی mtafreshi@gmail.com   رخدادهاى داخلى ايران<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> بر اساس مكاتبات سفارت بريتانيا در ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید