پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

صبح روز عید

سروده: هادی خرسندی آن پدر که مانده بی وطن                                               در حصار غربتی بعید طفل خود گرفته در بغل                                                          صبح روز عید بوسدش به عشق                                                                    گویدش به ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 14 بازدید