پست های ارسال شده در دی سال 1386

ايران در اسناد آرشيو ملی بريتانيا بخش ششم- ایران، اوپک و چرخه بین المللی نفت

بخش ششم در روز ۱۷ دسامبر ۱۹۷۶، کنفرانس نمایندگان کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در دوحه تشکیل جلسه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

ايران در آرشيو ملی بريتانيا ۱۹۷۷- بخش سوم- سياست خارجی و حقوق بشر در ايران

بخش سوم مجید تفرشیپژوهشگر تاریخ معاصر امسال مجموعه گزارش های من از تازه ترین اسناد محرمانه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید