پست های ارسال شده در اسفند سال 1386

بازنشستگی ایان پیزلی پایان بخش عصر محافظه کاری کلاسیک در ایرلند شمالی

با اعلام بازنشستگی "ایان پیزلی"، رهبر حزب دمکراتیک اتحادگرای ایرلند شمالی (دی.یو.پی) و سر وزیر آن منطقه، محافظه گرایی ایرلند ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 23 بازدید