پست های ارسال شده در آدر سال 1390

مصاحبه با عصر ایران درباره حمله به سفارت بریتانیا در تهران

مصاحبه با پایگاه خبری اینترنتی عصر ایران درباره حمله به سفارت بریتانیا در تهران و تبعات آن: http://www.asriran.com/fa/news/191846/حمله-به-سفارت-بریتانیا،-زبان-جنگ-طلبان-را-درازتر-کرد
/ 0 نظر / 30 بازدید