پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

ایران1981در اسناد تازه ‌یاب بریتانیایی-روابط سیاسی ایران و بریتانیا(1) مقاله دهم

مناسبات سیاسی ایران و بریتانیا- یک   تداوم تعطیلی رسمی مراکز دیپلماتیک در تهران و لندن  با وجود حل و فصل مساله گروگان‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید

ایران 1981 در اسناد تازه یاب بریتانیایی- مقاله نهم- مناسبات نظامی تهران و لندن

مناسبات نظامی و تسلیحاتی ایران و بریتانیا   مناسبات نظامی ایران و بریتانیا از هنگام سرنگونی نظام سلطنتی در ایران، یکی از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

ایران 1981 در اسناد تازه یاب بریتانیایی- مقاله پنجم- تحولات سیاسی داخلی ایران-دو

تحولات سیاسی داخلی ایران- قسمت دوم   کریس رندل دیپلمات فارسی دان دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش محرمانه‌ای به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید