میزگرد تاریخ روابط ایران و بریتانیا

این خلاصه‌ای از اظهارات من در بخش نخست میزگرد تررسی تاریخ روابط ایران و بریتانیا است که در روز 11 دسامبر/ دوم آذر امسال با مشارکت آقایان محمد رضا دبیری، فریدون مجلسی و من و با مدیریت آقای سرگه بارسقیان در دفتر سایت "تاریخ ایرانی" برگزار شد.  در قسمت پرسش و پاسخ نیز مطالب جالب و داغی مطرح شد که متاسفانه در این گزارش نیامده است.

http://www.tarikhirani.ir/fa/files/40/bodyView/414/تفرشی:.نقش.بریتانیا.در.سقوط.شاه.نگرش.دایی‌جان‌ناپلئونی.است.html

 

/ 0 نظر / 7 بازدید