مصاحبه با روزنامه شرق

این بخش دیگری از مصاحبه طولانی من با روزنامه شرق  چاپ تهران است که در شماره روز سه شنبه سی و یکم خرداد آن روزنامه منتشر شده است. بخش نخست این گفتگو، حدود یک ماه و نیم قبل منتشر شده و بیشتر به موضوعات فنی مربوط به سند پژوهی و اسناد ایرانی در آرشیوهای جهانی بود. بخش سوم این مصاحبه، که خود دومین قسمت از بخش دوم است، نیز به زودی منتشر خواهد شد.

http://sharghnewspaper.ir/Page/Paper/90/03/31/16

 

/ 0 نظر / 33 بازدید