آخرین بخش از مصاحبه با شرق.

این لینک آخرین بخش از مصاحبه طولانی من با روزنامه شرق است که در شماره روز یکشنبه پنجم تیر آن روزنامه منتشر شده است.

 http://sharghnewspaper.ir/Page/Paper/90/04/05/16

منتظر و خواستار نظرات تکمیلی, اصلاحی و انتقادی دوستان و خوانندگان عزیز در باره این مصاحبه سه قسمتی هستم.

/ 0 نظر / 22 بازدید