زندانيان آلمانی در اسارتگاه بريتانيا

يك سند از طبقه‌بندي خارج شده در آرشیو ملی بریتانیا نشان مي‌دهد، در سال‌هاي پس از جنگجهاني دوم، بريتانياييها ضمن شكنجه فيزيكي زندانيان آلماني تلاش داشتند تا از اطلاعاتآنان عليه حكومت شوروي سابق استفاده كنند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

براساس اين سند به تاريخ فوريه ‪ ۱۹۴۸ميلادي، ماموران امنيتي بريتانياييها مستقر در زندان اسيران آلماني در "كمپ صفر بيست" درمنطقه "ساري" در جنوب غرب لندن به بدرفتاري و شكنجه با زندانيان متهم شده‌اند.

در اين گزارش به روشني مطرح شده است كه جوانان آلماني زنداني‌با بدترين شيوه‌هايفيزيكي و الكتريكي مورد شكنجه قرار گرفته‌اند تا اطلاعات خود را از سازمان‌هايزيرزميني نازي ارايه كنند.

در بخش ديگري از اين اسناد به گرسنه نگاه‌داشتن عمدي و ضرب و شتم سيستماتيكزندانيان اشاره و تاكيد شده است كه در نتيجه اين رفتار، بسياري از اسيران آلماني ازفرط سوء‌رفتار رنجور و ضعيف شدند و از بيماري‌هاي مختلفي همچون "قانقرايا"، بيماري‌هاي گوارشي و فتق رنج مي‌بردند.

يكي از بازماندگان آلماني اين زندان، شرايط زندان صفر بيست (۰۲۰) را به مراتبسخت‌تر و بدتر از اردوگاههاي كار اجباري آلمان نازي ارزيابي كرده است.

براساس يك سند ديگر مربوط به پايان جنگ جهاني دوم، يك سرهنگ انگليسي به نام "استيونز" با برپايي اردوگاه اسرا در منطقه "بادنندورف" در شمال آلمان به شكنجه وبازجويي آلماني‌هاي جوان مي‌پرداخته است.

در پايان جنگ جهاني دوم و سقوط "رايش سوم"، دوران جنگ سرد بين شوروي سابق ومتحدانش از يك سو و آمريكا و بريتانيا از سوي ديگر آغاز شد.

اين مساله خود به يكي از انگيزه‌هاي تداوم كار شكنجه‌گاهها و زندان‌هاي متفقينعليه آلمان‌ها تبديل شد تا از اين طريق به استخدام جاسوس و كشف اطلاعات آلمان‌ها ازنيروهاي شوروي سابق بپردازند. اين جاسوسان عمدتا كساني بودند كه درگذشته از مسوولان شوروي سابق براي آلمانهيتلري جاسوسي مي‌كردند و بسياري از آنان پس از جنگ به استخدام نيروهاي امنيتيبریتانیا درآمدند

 براساس اسناد آزاد شده، در يكي از موارد استخدام جاسوس، نيروهاي اطلاعاتي انگليسخبر دروغين يك جاسوس آلماني به نام "هورست كوپكو" در زندان را اعلام كردند. كوپكو به اتهام ارتكاب جنايات جنگي در زندان بود، ولي به طور محرمانه به عنوانجاسوس سرویس امنیتی از زندان رهايي يافت تا در ميان ماموران امنيتي شوروي به جاسوسيبپردازد.

در يك مورد ديگر، يك جنايتكار جنگي بدنام به نام "اي.جي.اف. وندرگو" كه هلنديبود با داشتن چندين پرونده قتل و سوء‌استفاده مالي به استخدام سرويس امنيتي بریتانیادرآمد.

بيشتر اسناد دولتي منتقل شده به آرشيو ملي بريتانيا معمولا پس از ‪۳۰سال ازطبقه‌بندي آزاد مي‌شود، ولي برخي از اين مجموعه‌ها از قبيل مدارك امنيتي تا زمانيكه حساسيت سياسي آنها از بين نرفته از طبقه‌بندي خارج نمي‌شوند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
reza

بسيار مشتاقم آنقدر عمر کنم تا نوبت به اسناد پشت پرده ی وقايع اين روزها برسه. چون حوادث رو خودم دارم می بينم و تجربه ميکنم، دوست دارم مسايل پشت پرده شون رو بدونم.