# ایران

تحولات اخیر، وضعیت کنونی و جایگاه ایران در مساله بحرین در گفتگو با خبر آنلاین

مصاحبه مکتوب من با پایگاه خبری اینترنتی "خبر آنلاین" درباره تحولات اخیر، وضعیت کنونی و جایگاه ایران در مساله بحرین. http://www.khabaronline.ir/detail/265992/World/middle-east      
/ 0 نظر / 49 بازدید