# بریتانیا

بازنشستگی ایان پیزلی پایان بخش عصر محافظه کاری کلاسیک در ایرلند شمالی

با اعلام بازنشستگی "ایان پیزلی"، رهبر حزب دمکراتیک اتحادگرای ایرلند شمالی (دی.یو.پی) و سر وزیر آن منطقه، محافظه گرایی ایرلند ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 8 بازدید