# دروغ_گویی

فرهنگ هوچی‌گری، انتقام‌جویی و جنجال‌آفرینی روشنفکرمابانه

"فرهنگ هوچی‌گری و انتقام‌جویی" و "جنجال‌آفرینی روشنفکرمابانه"[1] مجید تفرشی (تاریخ‌نگار و سندپژوه ایرانی مقیم بریتانیا) تصمیم جدی داشتم که بعد از نوشتن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 318 بازدید