# نگاه_پنجشنبه

فرهنگ هوچی‌گری، انتقام‌جویی و جنجال‌آفرینی روشنفکرمابانه

"فرهنگ هوچی‌گری و انتقام‌جویی" و "جنجال‌آفرینی روشنفکرمابانه"[1] مجید تفرشی (تاریخ‌نگار و سندپژوه ایرانی مقیم بریتانیا) تصمیم جدی داشتم که بعد از نوشتن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 318 بازدید

مرضی الطرفین یا مغضوب الطرفین؟ حکایت گرفتاری‌های چندگانه پژوهشگران ایرانی مهاجر

**اشاره: این یاداشت به خواسته دوست روزنامه نگاری در اواخر خرداد/ اواسط ژوئن امسال برای هفته نامه ادبی-فرهنگی "نگاه پنجشنبه" چاپ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 54 بازدید