# وزارت_خارجه

مصاحبه با عصر ایران درباره حمله به سفارت بریتانیا در تهران

مصاحبه با پایگاه خبری اینترنتی عصر ایران درباره حمله به سفارت بریتانیا در تهران و تبعات آن: http://www.asriran.com/fa/news/191846/حمله-به-سفارت-بریتانیا،-زبان-جنگ-طلبان-را-درازتر-کرد
/ 0 نظر / 30 بازدید