# پیروز_مجتهدزاده

فرهنگ هوچی‌گری، انتقام‌جویی و جنجال‌آفرینی روشنفکرمابانه

"فرهنگ هوچی‌گری و انتقام‌جویی" و "جنجال‌آفرینی روشنفکرمابانه"[1] مجید تفرشی (تاریخ‌نگار و سندپژوه ایرانی مقیم بریتانیا) تصمیم جدی داشتم که بعد از نوشتن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 318 بازدید

فرهنگ خطرناک سیاه و سفید دیدن: درباره مصاحبه پیروز مجتهدزاده با نگاه پنجشنبه

"فرهنگ خطرناک سیاه و سفید دیدن" درباره مصاحبه جنجالی پیروز مجتهدزاده با هفته نامه نگاه پنجشنبه     http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/2867/پاسخ.مجید.تفرشی.به.مجتهدزاده.فرهنگ.خطرناک.سیاه.و.سفید.دیدن.html   http://baztab.net/fa/news/19644/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%9b-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86   "عدم رعایت اصول حتمی روش تحقیق ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 123 بازدید