گزارشي از وضع دستمزد بازيكنان در فوتبال حرفه‌اي انگليس

story814571.jpg

دستمزد بازيكنان حرفه‌اي فوتبال انگليس در سال جاري نسبت به سالهاي گذشته به نحو چشمگيري افزايش يافته است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

"انجمن فوتباليستهاي حرفه‌اي" در انگليس با انجام يك تحقيق گسترده آمار و ارقام دقيقي از وضع دستمزدها در رده‌هاي مختلف سني و ليگهاي مختلف فوتبال انگليس منتشر كرده است.

بر اساس اين آمار، در حال حاضر متوسط دستمزد سالانه يك بازيكن در ليگ برتر انگليس 676 هزار پوند (33/56 هزار پوند در ماه و 13 هزار پوند در هفته) است. اين در حالي است كه بسته به موفقيتهاي موردي و كلي و يا فردي و گروهي هريك از تيمها و بازيكنان، بين شصت تا صد درصد پاداش به بازيكنان تعلق مي‌گيرد.

اين ارقام نشانگر افزايش 65 درصدي دستمزدها در ليگ برتر در طول شش سال اخير است. در سال دو هزار توسط دستمزدهاي سالانه بازيكنان ليگ حرفه‌اي فوتبال انگليس 409 هزار پوند (معادل هشت هزار پوند در هفته) بود.

در حال حاضر متوسط دستمزد سالانه اوليه بازيكنان در دسته اول فوتبال باشگاههاي انگليس بدون احتساب پاداش 195 هزارو750 پوند (16 هزار و 312 پوند در ماه و سه هزار و 764 پوند در هفته) است كه در مقايسه با متوسط دستمزد سالانه 128 هزار پوندي شش سال پيش، 53 درصد افزايش داشته است.

هم اكنون در دسته دوم باشگاههاي حرفه‌اي انگليس متوسط دستمزد سالانه بازيكنان بدون احتساب پاداش 67 هزار و 850 پوند ( پنج هزار و 654 پوند در ماه و 1305 پوند در هفته) است كه نسبت به دستمزد سالانه 54 هزار و 600 پوند شش سال قبل 24 درصد افزايش داشته است.

در دسته سوم ليگ حرفه‌اي فوتبال انگليس نيز متوسط دستمزد بازیکنان بدون احتساب پاداش سالانه 49 هزار و 600 پوند (۴۱۳۳ پوند در ماه و 954 پوند در هفته) است كه در مقايسه با دستمزد سالانه 38 هزار و 800 پوند شش سال پيش 28 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

 در حال حاضر حدود 150 بازيكن در ليگ برتر انگليس بيش از يك ميليون پوند در سال درآمد دارند كه شامل نزديك به سي درصد بازيكنان بالاي بيست سال اين ليگ مي‌شود.

در ليگ برتر انگليس بيشترين ميزان درآمد سالانه از نظر گروه سني بازيكنان به افراد 27 و 28 ساله با متوسط حدود نهصد هزار پوند در سال اختصاص دارد. اين در حالي است كه سن بيست و هشت سال بهترين سن از نظر دستمزد بالا در ليگ برتر فوتبال انگليس است. متوسط سالانه دستمزدها در اين سن يك ميليون و ششصد پوند گزارش شده است.

بازيكنان متعلق به گروه سني 27 تا 28 سال در ليگهاي دسته يك و دو انگليس نيز از دستمزد بالاتري برخوردارند. در دسته يكم دستمزد متوسط سالانه اين گروه سني 262 هزار پوند (پنج هزار پوند در هفته) و در دسته دوم 72 هزار پوند (1385 پوند در هفته) درآمد اوليه دارند.

در دسته سوم بيشترين دستمزد به گروه سنی ۳۱ تا 32 سال اختصاص دارد. متوسط دستمزدهاي سالانه در اين گروه سني در دسته سوم بدون احتساب پاداش ۵۲ هزار پوند (هزار پوند در هفته) است.

در ليگ برتر متوسط دستمزد يك بازيكن هفده تا هيجده ساله ۲۴ هزار و ۵۰۰ پوند در سال (470 پوند در هفته)، در گروه سني نوزده تا بيست سال 95 هزار پوند (۱۸۲۷ پوند در هفته) و در گروه سني 21 تا 22 سال، 390 هزار پوند در سال (۷۵۰۰ پوند در هفته) است.

يكي از نكات مهم اين گزارش، طرفداري اكثر بازيكنان حرفه‌اي شاغل در فوتبال انگليس از محدود كردن دستمزدها است. اين مساله با برداشت كلي كه از فوتباليستهاي حرفه‌اي به عنوان افراد سودجويي كه دستمزد كلاني در ازاي كار اندكي دريافت مي‌كنند، مغايرت دارد.

جالب اينكه برخلاف تصور عمومي، هر چه ميزان دستمزد بازيكنان باشگاههاي انگليسي و يا رده ليگ آنها بالاتر مي‌رود ميزان تمايل آنان به قوانين محدود كننده دستمزدها نيز بيشتر مي‌شود.

درصد پاسخ مثبت چهارصد نفر از بازيكنان حرفه‌اي در رده‌هاي مختلف فوتبال باشگاهي انگليس به سوالي درباره ضرورت كاهش و يا اعمال محدوديت در دستمزدهاي بازيكنان و پايين آوردن آن تا سقف 75 درصد از درآمدها در صورت بروز مشكلات شديد مالي در باشگاهها به اين صورت بوده است: بازيكنان كل ليگها ۵۸ درصد، بازيكنان ليگ برتر ۶۴ درصد، دسته يک ۵۴ درصد، دسته دوم ۵۹ درصد و دسته سوم ۵۶ درصد.

دستمزد بازيكنان حرفه‌اي در فوتبال باشگاهي انگليس به حسب موقعيت و پست آنان نيز تفاوت دارد. در ليگ برتر مهاجمان بيشترين دستمزدها را با متوسط سالانه 806 هزار پوند به خود اختصاص داده‌اند. پس از آنها به ترتيب هافبكها با 754 هزار پوند، مدافعان با 653 هزار پوند و دروازه بانان با 533 هزار پوند قرار دارند.

در دسته يكم دروازه‌بانان وضع بهتري دارند. در اين دسته مهاجمان به طور متوسط 292 هزار پوند درآمد سالانه دارند و پس از آنها به ترتيب هافبكها با 186 هزار پوند، دروازه‌بانان با 180 هزار پوند و مدافعان با 167 هزار پوند قرار دارند.

در دسته دوم هافبكها با 79 هزار پوند متوسط درآمد سالانه از همه بيشتر درآمد دارند. پس از آنها هم به ترتيب مهاجمان با 75 هزار پوند، مدافعان با 61 هزار پوند و دروازه‌بانان با 54 هزار پوند قرار دارند.

در دسته سوم مهاجمان با متوسط دستمزد اوليه سالانه 68 هزار پوند برتر از ديگرانند و پس از آنها به ترتيب هافبكها با 47 هزار پوند، دروازه‌بانان با 46 هزار پوند و مدافعان با 44 هزار پوند قرار دارند.

براساس اين گزارش در مجموع ليگ چهارگانه فوتبال باشگاهي بزرگسالان در انگليس، متوسط درآمد اوليه و سالانه يك بازيكن حرفه‌اي بالاي هفده سال بدون احتساب پاداش و كسر ماليات 247 هزار و 300 پوند معادل 20 هزار و 600 پوند در ماه و چهار هزار و 756 پوند در هفته مي‌باشد.

_40598918_premiership_turn_gra203.gif

/ 1 نظر / 6 بازدید
نرگس

سلام دکتر...جالب بود ... خيلی دلم می خواست بدونم اين چيزا رو ممنون از اطلاع رسونيتون